Nauka gry na fortepianie (pianinie)
w Szkole Muzycznej w Pasłęku[Rozmiar: 76360 bajtów]
  Indywidualny tok nauczania

 • Lekcje gry na fortepianie odbywają się indywidualnie, a uczeń poznaje na nich budowę instrumentu, technikę gry, poznaje pismo nutowe, aby w krótkim czasie pod okiem nauczyciela i samodzielnie rozczytywać nowe utwory muzyczne..
 • Lekcje odbywają się raz w tygodniu 60 min., bądź dwa razy w tygodniu: 2x30min, lub 2x45min.
 • Program nauczania fortepianu oparty jest na programie szkół muzycznych I-stopnia.
  • Nauka odbywa się na czterech poziomach wiekowych:

   • przedszkolnym

   • dziecięcym

   • młodzieżowym

   • dla dorosłych


   Okres nauki różnicuje w zależności od kategorii wiekowej:

   • w dziale dziecięcym trwa 6 lat

   • w dziale młodzieżowym oraz dla dorosłych trwa 5 lat


  Program oraz literatura muzyczna:  Klasa I

  I semestr:
  • Zadania techniczno-wykonawcze


   • Postawa przy instrumencie,

   • Zapoznanie ucznia z budową instrumentu i klawiaturą,

   • Sposób wydobywania dźwięków: artykulacja: portato (początki legato),

   • Praca nad prawidłowym aparatem gry,

   • Nauka czytania nut w kluczu wiolinowym i basowym,

   • Wartości nut i pauz (do ósemki), kropka przy nucie,

   • Krzyżyk ,bemol ,kasownik ,znaki przykluczowe,

   • Dynamika mp .,mf.

   • Tempa: umiarkowane ,wolne.


  • Repertuar do realizacji:
   Powyższe problemy techniczno-wykonawcze realizowane są na następujących pozycjach (do wyboru):


   • Szkoły na fortepian (do wyboru)

    • A.M. Klechniowska: Szkoła na fortepian.

    • W.Markiewiczówna: Do,re,mi,fa,sol.

    • N.Lubomorowa, K.Sordin, A.Tumanian: Chrestomatija pedagogiczeskogo repertuara dla fortepiano.

    • M. Aaron: Methode de piano

    • W.Chmielowska: Światek dziecięcy.

    • A. Różycki: Elementarna szkoła na fortepian op. 50.

   • Etiudy (do wyboru)

    • K. Czerny: Pierwszy nauczyciel op. 599

    • H. Gnesina: Małe etiudy dla początkujących

    • S. Raube (opracowanie):Etiudy dla dzieci, z. I

    • W. Sawicka, G. Stempniowa ( opracowanie): Etiudy, z. I

   • Utwory różne (do wyboru)

    • Altberg (opracowanie): Czytanki muzyczne, z. I B.

    • Chmielowska: Światek dziecięcy

    • J. Garścia: Obrazki muzyczne dla najmłodszych op.21

    • J. Garścia: Ulubione nutki op.27

    • Rybicki: Zaczynam grać  II semestr.
  • Zadania techniczno- wykonawcze


   • Uczeń powinien doskonalić umiejętności techniczno-wykonawcze z pierwszego semestru,

   • Rozszerzenie problematyki o: pracę nad technika palcową,

   • granie pięciopalcówek,

   • gamy w obrębie oktawy i rozłożone trójdźwięki (oddzielnie każdą ręką),

   • nauka podkładania palców,

   • wykonywanie dwudźwięków (do seksty włącznie),

   • trójdźwięków harmonicznych wykonywanych portato.

   • Uczeń powinien opanować podstawowe zasady pracy nad utworem oraz zapoznać się z elementarnymi zasadami prowadzenia frazy, kończenia zdania muzycznego i okresu, zróżnicowania dynamicznego melodii z akompaniamentem.

   • Gamy do 3-ch znaków przykluczowych każdą ręką oddzielnie.

   • Granie gam: C-dur, G-dur, D-dur, A-dur, E-dur, w ruchu rozbieżnym od środka klawiatury w obrębie 1 oktawy.

   • Gama chromatyczna od każdego dźwięku przez 2 oktawy, każdą ręką oddzielnie.

   • Trójdźwięki toniczne majorowe i minorowe z przewrotami, każdą ręką oddzielnie przez 2 oktawy do 3-ch znaków.  • Propozycje nutowe: (do wyboru)

   • A.M.Klechniowska - Szkoła na fortepian - (dokończenie)

   • W. Markiewiczówna - Do,re,mi,fa,sol, (dokończenie)

   • J.Garścia - Obrazki muzyczne dla najmłodszych

   • S.Raube - Etiudy dla dzieci z I cz. (łatwiejsze)

   • A. Różycki - Wybór etiud op 7, op 12 (łatwiejsze)

   • C.Czerny - Pierwszy nauczyciel op 599 (wybór)

   • Z.Śliwiński - Dawne tańce i melodie cz.I

   • Z.Śliwiński - Z dawnych wieków nr 1,3,

   • E. Altberg - Czytanki muzyczne z I (nr 2)

   • W.Chmielowska - „ Światek dziecięcy” - (dokończenie)

   • J.Garścia - „Obrazki muzyczne dla najmłodszych” op 21

   • J.Garścia -” Ulubione nutki”op 27 (łatwiejsze)

   • A.Różycki - ABC na fortepian (łatwiejsze utwory na 4 ręce)
   Klasa II i III

   I i II semestr:

   • Zadania techniczno-wykonawcze


    • Uczeń klasy drugiej doskonali opracowanie utworu pod względem: artykulacji, dynamiki, zwiększenia tempa, prowadzenia frazy.

    • Panuje nad poprawnym aparatem gry.

    • Doskonali sposób wydobywania dźwięków: artykulacja: portato, legato,

    • Pracuje nad prawidłowym aparatem gry,

    • Uczeń klasy trzeciej powinien opanować umiejętności czytania i wykonywania zapisu nutowego o bardziej skomplikowanych strukturach, typowych dla faktury fortepianowej (gamy, pasaże, akordy, oktawy, repetycje, dwudźwięki, charakterystyczne układy rytmiczne).

    • Uczeń powinien sobie radzić z analizą tekstu (motyw, fraza, zdanie).


   • Repertuar do realizacji:
    Powyższe problemy techniczno-wykonawcze realizowane są na następujących pozycjach (do wyboru):


    • Szkoły i zbiory utworów dla początkujących - jak dla klasy pierwszej:

     • A.M. Klechniowska: Szkoła na fortepian.

     • W.Markiewiczówna: Do,re,mi,fa,sol.

     • N.Lubomorowa, K.Sordin, A.Tumanian: Chrestomatija pedagogiczeskogo repertuara dla fortepiano.

     • M. Aaron: Methode de piano

     • W.Chmielowska: Światek dziecięcy.

     • A. Różycki: Elementarna szkoła na fortepian op. 50.

    • Etiudy (do wyboru)

     • F. Bürgmuller: Studia op.100

     • K. Czerny ( opracowanie S. Raube): Wybór etiud

     • K. Czerny ( opracowanie M. Wiłkomirska): Wybór etiud op.139, 599, 636

     • K. Czerny: Pierwszy nauczyciel op.599

     • K. Czerny: Wstępna szkoła biegłości op.276

     • J. Duvernoy: Etiudy elementarne op.176

     • J. Garścia: Małe etiudy polimetryczne op.23

     • H. Gnesina: Małe etiudy dla początkujących

     • H. Lemoine: Etiudy dziecięce op.37

     • S. Raube (opracowanie):Etiudy dla dzieci, z. I, z. II

     • W. Sawicka, G. Stempniowa ( opracowanie): Etiudy, z. I, z. II, z. III

     • L. Schytte: 25 Łatwych etiud op.108

     • D. Wiłkomirska (opracowanie): Etiudy dla początkujących

    • Utwory polifonizujące i polifoniczne; utwory dawnych mistrzów (do wyboru)

     • Altberg (opracowanie): Czytanki muzyczne, z. I

     • Bach: Łatwe utwory J. S. Bach: Drobne utwory J. S. Bach; Małe preludia

     • B. Bartók: Die Erste Zeit am Klavier ( Pierwsze chwile przy fortepianie),Musica, Budapest

     • J. Hofmann, A. Rieger: Dawne tańce i melodie, z. I i II

     • Z. Śliwiński (opracowanie): Z dawnych wieków

    • Formy klasyczne (do wyboru)

     • J. Garścia : Małe sonatiny op. 51
     • J.Garścia : 2 Sonatiny i wariacje op.68 J.

     • Garścia : Sonatiny op.4

     • J. Hofmann, A. Rieger (opracowanie): Wybrane sonatiny, z. I L.

    • Utwory różne (do wyboru)

     • E. Altberg (opracowanie): Czytanki muzyczne, z. I

     • Bartók: Mikrokosmos, z. I, Musica, Budapest B.

     • P. Czajkowski: Album dla młodzieży op. 38

     • Garścia: Miniatury op.5

     • J. Garścia: Obrazki muzyczne dla najmłodszych op.21

     • J. Garścia: Najłatwiejsze utwory dla dzieci op.3

     • J. Garścia: Igraszki zimowe

     • I. Garztecka: Utwory dla dzieci

     • I. Garztecka: Tańce polskie

     • H. Gnesina: Album utworów dziecięcych, Muzgiz, Moskwa

     • A. Greczaninow: Album dla dzieci op.98, Muzgiz, Moskwa

     • D. Kabalewski: Łatwe utwory op.39

     • D. Kabalewski: Utwory wybrane op.27

     • J. Lefeld: Utwory fortepianowe dla dzieci

     • S. Majkapar: Biriulki

     • W. Markiewiczówna: Kolorowe obrazki

     • F.Rybicki: Zaczynam grać

     • Rybicki: Już gram

     • F. Rybicki: Ten nasz ogródeczek

     • R. Schumann: Album dla młodzieży

    • Utwory na cztery ręce (do wyboru)

     • Altberg, Z. Romaszkowa (opracowanie): Na 4 ręce - wybór utworów na fortepian E. Altberg (opracowanie): Francuski wachlarzyk

     • J. Garścia: Graj ze mną na 4 ręce op.37

     • A. Greczaninow: Na zielonej łące op.99, Muzgiz, Leningrad

     • S. Majkapar (opracowanie Z. Śliwiński): Pierwsze kroki. Zbiór utworów na 4 ręce

     • S. Raube (opracowanie): Drobiazgi na fortepian na 4 ręce, z.I

     • G. Türk (opracowanie E. Doflein): Zbiór utworów na 4 ręce , Mainz und Leipzig   Klasa IV i V

   I i II semestr:

   • Zadania techniczno-wykonawcze


    • Uczeń klasy IV i V doskonali w obu rękach różną dynamikę, artykulację, rytm ,wyraz zwiększa tempa wykonywanych utworów.

    • Pracuje nad wyczuciem przestrzeni klawiatury i udoskonala pamięć ruchową oraz pamięć słuchową

    • Doskonali sposób wydobywania dźwięków: artykulacja: portato, legato,

    • Uczeń powinien wykazywać się umiejętnością sprawnego posługiwania się różnymi elementami artykulacyjnymi, rytmicznymi, dynamicznymi oraz niezależnością obu rąk.

    • uczeń doskonali dobrą techniką gry w tempie allegretto.

    • Uczeń powinien wykazywać podstawową znajomość w zakresie wiedzy o konwencjach wykonawczych różnych epok (styl klasyczny, romantyczny, polifonia, itd.).


   • Repertuar do realizacji:
    Powyższe problemy techniczno-wykonawcze realizowane są na następujących pozycjach (do wyboru):


    • Ćwiczenia techniczne

     • Z. Drzewiecki, J. Ekier: Gamy i pasaże na fortepian z II.

     • 1. Altberg, Z. Romaszkowa: 313 Wprawek

    • Etiudy (do wyboru)

     • H. Berens: Najnowsza szkoła biegłości op.61 H.

     • Bertini: Etiudy op.100

     • 1. Burgmüller: Etiudy op.109

     • K. Czerny ( opracowanie S. Raube): Wybór etiud

     • K. Czerny ( opracowanie M. Wiłkomirska): Wybór etiud op.139, 599, 636

     • K. Czerny: 24 Etiudy na lewą rękę op.718

     • K. Czerny: Wstępna szkoła biegłości op.849

     • J. Duvernoy: Etiudy op.276

     • J. Garścia: Małe etiudy polimetryczne op.23

     • S. Heller: Etiudy

     • A. Loeschhorn: Etiudy op.66

     • LS. Raube (opracowanie):Etiudy dla dzieci, z. II

     • Z. Romaszkowa (opracowanie): Zbiór etiud dla dzieci i młodzieży

     • W. Sawicka, G. Stempniowa ( opracowanie): Etiudy, z. III i IV

    • Utwory polifonizujące i polifoniczne; utwory dawnych mistrzów (do wyboru)

     • E. Altberg (opracowanie): Studium gry polifonicznej

     • J. S. Bach: Drobne utwory

     • J. S. Bach: Małe preludia

     • J. S. Bach: Inwencje dwugłosowe

     • J. S. Bach: Suity francuskie (fragmenty)

     • G. F. Haendel: Łatwe tańce i utwory na fortepian, Lifolff, Leipzig

     • G. F. Haendel: Utwory wybrane (fragmenty)
     • J. Hofmann, A. Rieger: Dawne tańce i melodie, z. II

    • Formy klasyczne (do wyboru)

     • L. van Beethoven: 6 Łatwych wariacji F-dur na temat szwajcarskiej piosenki

     • Diabelli: Sonatiny, Peters, Leipzig

     • F. K. Dussek: Sonatiny op.20

     • J. Hofmann, A. Rieger (opracowanie): Wybrane sonatiny, z. I, z. II

     • J. N. Hummel: Rondo Es-dur

     • F. Kuhlau: Sonatiny op.55 i 59

     • A. Marek: Łatwe wariacje

     • W. A. Mozart: 6 Sonatin wiedeńskich

     • S. Raube (opracowanie): Wybór sonatin dla dzieci, cz. II

     • A. Rowley: Sonatina op.40

     • P. Schäfer (opracowanie): Sonatinen - Vorstufe, Peters, Leipzig

     • H. Vogler (opracowanie): Das Sonatinenbuch, Peters, Leipzig

     • D. Kabalewski: Utwory wybrane op.27

     • J. Haydn: Koncerty G-dur i D-dur

    • Utwory różne (do wyboru)

     • E. Altberg (opracowanie): Czytanki muzyczne, z. II iIII

     • E. Altberg : 6 Utworów polskich kompozytorów

     • T. Baird: Mała suita dziecięca

     • B. Bartók: Mikrokosmos, z. II i III, Musica, Budapest

     • B. Bartók: Fur Kinder, Musica, Budapest

     • F. Chopin: Polonezy dziecięce

     • P. Czajkowski: Album dla młodzieży op. 39

     • J. Ekier: Kolorowe melodie

     • W. Friemann: 8 Miniatur dwugłosowych

     • J. Garścia: Ikebana

     • J. Garścia: 6 Ekspresyjnych miniatur

     • J. Garścia: Wariacje na temat melodii ludowej

     • I. Garztecka: Utwory dla dzieci

     • A. Greczaninow: Album dla dzieci op.98, Muzgiz, Moskwa

     • E. Grieg: Utwory liryczne

     • Grudziński: Miniatury kompozytorów polskich A.

     • Hundziak: Cyrk. Miniatury dla dzieci

     • Kabalewski: Utwory wybrane op.27 T.

     • Kassern: Słodki kramik

     • J. Lefeld: Utwory fortepianowe dla dzieci

     • J. Łuciuk: Improwizacje dziecięce

     • S. Majkapar: Biriulki

     • J. Maksymiuk:W. Markiewiczówna: Kolorowe obrazki

     • M. K. Ogiński: Album per pianoforte

     • R. Palester: Łatwe utwory

     • S. Prokofiew: Muzyka dziecięca op.65

     • S. Prószyński: Łatwe utwory

     • S. Raube (opracowanie): Taniec niedźwiadków

     • A. Rowley: Z mojego szkicownika op.39, Peters

     • R. Schumann: Album dla młodzieży

    • Utwory na cztery ręce (do wyboru)

     • Altberg, Z. Romaszkowa (opracowanie): Na 4 ręce - wybór utworów na fortepian E. Altberg (opracowanie): Francuski wachlarzyk

     • A. Diabelli: 2 Sonatiny op.163

     • A. Diabelli: Ćwiczenia melodyjne op.149

     • S. Raube: Drobiazgi na fortepian na 4 ręce

     • A. Rieger (opracowanie): Wybór drobnych utworów na 4 ręce

     • C. M. Weber, F. Schubert: Wybór utworów na 4 ręce

     • J. Garścia: Mała suita op.18 - na 2 fortepiany

     • K. Stromenger: Utwory klasyczne na 2 fortepiany


   Klasa VI

   I i II semestr:

   • Zadania techniczno-wykonawcze


    • Uczeń klasy powinien wykazywać znajomość różnych stylów muzycznych, konstrukcji utworów.

    • Opanować elementy wykonawcze: - dynamika p-f

    • Opanować elementy wykonawcze: - dynamika p-f

    • Uczeń powinien posiąść umiejętność odczytywania samodzielnego elementów budowy utworu (i zrozumienie)

    • Niezależność rąk i palców – posługiwanie się różnymi sposobami artykulacji

    • Umiejętność stosowania pedału

    • Gra a vista programu kl.4.

    • Umiejętność prawidłowego ćwiczenia i samooceny wykonania.


   • Repertuar do realizacji:
    Powyższe problemy techniczno-wykonawcze realizowane są na następujących pozycjach (do wyboru):


    • Ćwiczenia techniczne

     • Z. Drzewiecki, J. Ekier: Gamy i pasaże na fortepian z II.

     • 1. Altberg, Z. Romaszkowa: 313 Wprawek

    • Etiudy (do wyboru)

     • H. Berens: Najnowsza szkoła biegłości op.61 H.

     • Bertini: Etiudy op.100

     • F. Burgmüller: Etiudy op.109

     • F. Burgmüller: Etiudy op.105

     • J. B. Cramer: 50 etiud

     • K. Czerny : Przygotowawcza szkota biegtości op.636

     • K. Czerny ( opracowanie M. Wiłkomirska): Wybór etiud op.139, 599, 636,821

     • K. Czerny: 24 Etiudy na lewą rękę op.718

     • K. Czerny: Wstępna szkota biegtości op.849

     • K. Czerny: Szkota biegtości op.299

     • S. Heller: Wybrane etiudy op.45 i 46

     • S. Heller: 25 Etiud op.47

     • A. Loeschhorn: Etiudy op.66

     • Z. Romaszkowa (opracowanie): Zbiór etiud dla dzieci i mtodzieży W.

     • Sawicka, G. Stempniowa ( opracowanie): Etiudy, z. IVi V

     • L. Schytte: Etiudy op.68

    • Utwory polifonizujące i polifoniczne; utwory dawnych mistrzów (do wyboru)

     • E. Altberg (opracowanie): Studium gry polifonicznej

     • J. S. Bach: Inwencje dwugłosowe

     • J. S. Bach: Inwencje trzygłosowe

     • J. S. Bach: Suity francuskie (fragmenty

     • D. Cimarosa: Album per pianoforte

     • G. F. Haendel: Dwanaście łatwych utworów na fortepian,

     • G. F. Haendel: Utwory wybrane (fragmenty)
     • J. Hofmann, A. Rieger: Dawne tańce i melodie, z. II

    • Formy klasyczne (do wyboru)

     • L. van Beethoven: Sonatina Es-dur, Sonata G-dur op.49 nr 2, Sonata g-moll op.49 nrl

     • L. van Beethoven:Wariacje nel cor piu

     • L. van Beethoven: 6 wariacji G-dur na temat własny

     • M. Clementi (opracowanie: G. Blasser): Sonatinen, Universal Edition, Wien

     • F. K. Dussek: Sonatiny op.20

     • J. Haydn: Das Sonatinenbuch, Peters

     • J. Haydn: Sonaten-Album, cz. I, Peters

     • J. Hofmann, A. Rieger (opracowanie): Wybrane sonatiny, z. II

     • L. Köhler, A. Rudhardt (opracowanie): Sonatinen Album,

     • W. A. Mozart: Sonata C-dur

     • S. Raube (opracowanie): Wybór sonatin dla dzieci, cz. II A.

     • A. Rowley: Sonatina op.40

     • P. Schäfer (opracowanie): Sonatinen

    • Utwory różne (do wyboru)

     • E. Altberg (opracowanie): Czytanki muzyczne, z. II iIII

     • G. Bacewicz: Suita dziecięca

     • B. Bartók: Mikrokosmos, z. III, Musica, Budapest B.

     • Bartók: Für Kinder, Musica, Budapest

     • B. Bartók: 10 Łatwych utworów,Wieczór na wsi i inne, Muzgiz, Moskwa

     • F. Chopin: Polonezy dziecięce

     • P. Czajkowski: Album dla młodzieży op. 39

     • F. Chopin: Dwa zapomniane utwory

     • F. Chopin: Drobne utwory

     • . Ekier: Kolorowe melodie

     • J. Field: Nokturny wybrane

     • W. Friemann: 8 Miniatur dwugłosowych

     • J. Garścia: 6 Ekspresyjnych miniatur

     • J. Garścia: 6 Ekspresyjnych miniatur

     • E. Grieg: Utwory liryczne op.12

     • 1. Grieg: Tańce norweskie

     • D. Kabalewski: Utwory wybrane op.2

     • Kabalewski: Utwory wybrane op.27

     • T. Kassern: Słodki kramik

     • Mendelssohn: 6 Utworów dziecięcych op. 72

     • J. Łuciuk: Improwizacje dziecięce

     • F. Mendelssohn: Pieśni bez słów

     • R. Palester: Łatwe utwory

     • S. Prokofiew: Muzyka dziecięca op.65

     • F. Schubert: Tańce

     • R. Schumann: Album dla młodzieży

     • K. Serocki: Krasnoludki

     • M. Szymanowska: Nokturn

     • R. Twardowski: Wesołe miasteczko

    • Utwory na cztery ręce (do wyboru)

     • Altberg, Z. Romaszkowa (opracowanie): Na 4 ręce - wybór utworów na fortepian E. Altberg (opracowanie): Francuski wachlarzyk

     • A. Diabelli: 2 Sonatiny op.163

     • A. Diabelli: Ćwiczenia melodyjne op.149

     • S. Raube: Drobiazgi na fortepian na 4 ręce

     • A. Rieger (opracowanie): Wybór drobnych utworów na 4 ręce

     • C. M. Weber, F. Schubert: Wybór utworów na 4 ręce

     • J. Garścia: Mała suita op.18 - na 2 fortepiany

     • K. Stromenger: Utwory klasyczne na 2 fortepiany   Powrót do oferty
   Strona startowa